Hilma af Klint och hennes samtid

Hilma af Klint (1862-1944) debuterade på utställningen The Spiritual in Art – Abstract Paintings 1890 – 1985, som visades på Los Angeles County Museum of Art 1986. Åtskilliga år senare, 2013 visade Moderna Museet den hitintills mest omfattande retrospektiva utställningen med konstnären, ca 230 verk. Utställningen fick en mycket stor genomslagskraft, även internationellt, och var en stor publik framgång….


Aktuellt / News