”Sades att jag var pionjär och stod under en oförstådd arbetsmetod.”

Hilma af Klint, 10/02 1908, anteckningsbok HaK556

Hilma af Klint och hennes samtid

Hilma af Klint (1862-1944) debuterade på utställningen The Spiritual in Art – Abstract Paintings 1890 – 1985, som visades på Los Angeles County Museum of Art under vintern 1986. Åtskilliga år senare, 2013, höll Moderna Museet den hittills mest omfattande retrospektiva utställningen av konstnären, med ca 230 Verk. Utställningen fick en mycket stor genomslagskraft, även internationellt, och var en stor publik framgång….

Serie VIII. Utgångsbild. Mars 1920. HaK537. 50x30cm

Aktuellt