Hilma af Klint och hennes samtid

Hilma af Klint (1862-1944) debuterade på utställningen The Spiritual in Art – Abstract Paintings 1890 – 1985, som visades på Los Angeles County Museum of Art under vintern 1986. Åtskilliga år senare, 2013 höll Moderna Museet den hittills mest omfattande retrospektiva utställningen av konstnären, med ca 230 Verk. Utställningen fick en mycket stor genomslagskraft, även internationellt, och var en stor publik framgång….


Aktuellt