Foto : Jerry Hardman-Jones / Serpentine Galleries, London 2016

 

Stiftelsen Hilma af Klints Verk är en icke-vinstdrivande organisation, grundad av Erik af Klint januari 1972.

Syftet för Stiftelsens verksamhet är att tillvarata och förvalta Hilma af Klints efterlämnade verk, samt att tillgängliggöra dem för allmänheten.

Stiftelsen äger konstnärinnan Hilma af Klints målningar inom abstrakt konst och andra alster (skisser, skissböcker, anteckningsböcker och annat betydande material), numrerade enligt den förteckning som upptecknades av Olof Sundström 1945.

Verksamheten finansieras genom egenintäkter och privat stöd.

 

Kontakt
Stiftelsen Hilma af Klints Verk
c/o af Klint
Ordenstrappan 1
114 30 Stockholm
Sverige
info@hilmaafklint.se

Styrelse
Ulrika af Klint, ordförande
       ulrikaafklint@hilmaafklint.se
       Mobil : +46 (0)70 538 07 83
Elisabet Ersman, ledamot
Johan af Klint, ledamot
Tomas Östlund, ledamot
Ulf Wagner, ledamot
Hedvig Ersman, adjungerad ledamot
Daniel Birnbaum, adjungerad ledamot

Utlåningsärenden
Johan af Klint
       info@hilmaafklint.se
       Mobil : +46 (0)70 572 66 32