Foto : Jerry Hardman-Jones / Serpentine Galleries, London 2016

Stiftelsen Hilma af Klints Verk är en icke-vinstdrivande organisation, grundad av Erik af Klint januari 1972.

Syftet för Stiftelsens verksamhet är att tillvarata och förvalta Hilma af Klints efterlämnade verk, samt att tillgängliggöra dem för allmänheten, via utställningar, internet och andra medier. Stiftelsen uppmuntrar och stödjer den akademiska forskningen runt Hilma af Klint och hennes arbete genom att generöst förmedla information om konstnären och hennes liv, och ge tillgång till Verken i digitaliserat format.

Stiftelsen äger konstnärinnan Hilma af Klints målningar inom abstrakt konst och andra alster (skisser, skissböcker, anteckningsböcker och annat betydande material), numrerade enligt den förteckning som upptecknades av Olof Sundström 1945.

Verksamheten finansieras genom egenintäkter och privat stöd.

Stiftelsen Hilma af Klints Verk utövar i dagsläget ingen museal verksamhet.
I februari 2018 ingick Stiftelsen Hilma af Klints Verk ett långsiktigt samarbetsavtal med Moderna Museet i Stockholm. Detta avtal bekräftar på lång sikt Hilma af Klint rummet på Moderna Museet, dvs. en permanent sal i museet tillägnad Hilma af Klints konst där ett dussintal tavlor visas. Samarbetet med museet och dess personal säkerställer även professionell sakkunskap till verksamheten inom Stiftelsen Hilma af Klints Verk.

Kontakt
C/o Ulrika af Klint
Mailbox 499
114 11 Stockholm
Sverige
info@hilmaafklint.se

Styrelse
Ulrika af Klint, ordförande
Ann-Sofi Noring, ledamot
Ulf Wagner, ledamot
Daniel Birnbaum, adjungerad ledamot