skip to Main Content

Hilma af Klint Välkommen till Stiftelsen Hilma af Klints Verk Hilma af Klint Välkommen till Stiftelsen Hilma af Klints Verk

”Sades att jag var pionjär och stod under en oförstådd arbetsmetod.”

Hilma af Klint, 10/02 1908, anteckningsbok HaK556

Hilma af Klint och hennes samtid

Hilma af Klint (1862-1944) debuterade på utställningen The Spiritual in Art – Abstract Paintings 1890 – 1985, som visades på Los Angeles County Museum of Art under vintern 1986. Åtskilliga år senare, 2013, höll Moderna Museet den hittills mest omfattande retrospektiva utställningen av konstnären, med ca 230 Verk. Utställningen fick en mycket stor genomslagskraft, även internationellt, och var en stor publik framgång….

Aktuellt

Hilma af Klint Catalogue Raisonné

Hösten 2020 kommer de tre första delarna av sju volymer att komma ut i en Catalogue…

Läs mer

Jessica Höglund, ny VD

Efter Guggenheim-utställningen i New York 2018-19 har uppmärksamheten för Hilma af Klints konstnärskap ökat avsevärt…

Läs mer

Moderna Museet, Malmö

4 april – 27 september 2020 Hilma af Klint – Konstnär, forskare, medium Hilma af…

Läs mer

Van Abbemuseum, Eindhoven

21 mars – 14 juni 2020 A Daily Practice Hilma af Klint deltar med 11…

Läs mer

Artipelag, Stockholm

8 mars – 27 september 2020 Signature Women – hundra år på den svenska konstscene…

Läs mer

BORTOM DET SYNLIGA – första filmen om Hilma af Klint

BORTOM DET SYNLIGA - Hilma af Klint, av regissören Halina Dyrscka, är den första filmen…

Läs mer

Bildgalleri

Back To Top