skip to Main Content

Hilma af Klint Välkommen till Stiftelsen Hilma af Klints Verk Hilma af Klint Välkommen till Stiftelsen Hilma af Klints Verk

”Sades att jag var pionjär och stod under en oförstådd arbetsmetod.”

Hilma af Klint, 10/02 1908, anteckningsbok HaK556

Hilma af Klint och hennes samtid

Hilma af Klint (1862-1944) debuterade på utställningen The Spiritual in Art – Abstract Paintings 1890 – 1985, som visades på Los Angeles County Museum of Art under vintern 1986. Åtskilliga år senare, 2013, höll Moderna Museet den hittills mest omfattande retrospektiva utställningen av konstnären, med ca 230 Verk. Utställningen fick en mycket stor genomslagskraft, även internationellt, och var en stor publik framgång….

Aktuellt

Intervju med Ana Alles, skapare av Hilma af Klints sociala medier konton

För några år sedan startade Ana Alles, som är boende i Chicago, USA, Hilma af…

Läs mer

Musée d’Orsay, Paris

9 november 2020 - 2 maj 2021 The Origins of the World. The Invention of…

Läs mer

Har du sett Hilma af Klints duva?

Det har nu gått över 50 år sedan någon senast såg Hilma af Klints verk,…

Läs mer

Hilma af Klint Catalogue Raisonné

Inte alla konstnärers samlade verk kan, kommer eller förtjänar att presenteras i en CATALOGUE RAISONNÉ.…

Läs mer

Jessica Höglund, ny VD

Efter Guggenheim-utställningen i New York 2018-19 har uppmärksamheten för Hilma af Klints konstnärskap ökat avsevärt…

Läs mer

Moderna Museet, Malmö

4 april 2020 – 11 april 2021 Hilma af Klint – Konstnär, forskare, medium Hilma…

Läs mer

Bildgalleri

Back To Top