skip to Main Content

Moderna Museet och Nationalmuseum visar Hilma af Klint

Med början i februari 2016 och ett år framåt visar Moderna Museet 13 målningar av Hilma af Klint i omhängningen av den fasta samlingen. Dessutom visas ”De tio största: Ålderdomen, nr 9” i utställningen Livet självt.
En målning ingår också i Nationalmuseums utställning Konstnären. Utställningen visas på Konstakademien 9 mars – 4 september 2016 och går sedan vidare till Moderna Museet i Malmö.

Back To Top