skip to Main Content

Beyond Stars – The Mystical Landscape from Monet to Kandinsky, Musée d’Orsay, Paris. 14 mars – 25 juni, 2017

Hilma af Klint medverkar i samlingsutställningen Beyond Stars – The Mystical Landscape from Monet to Kandinsky på Musée d’Orsay i Paris.

Adress : Musée d’Orsay | 1 rue de la Légion d’Honneur | 75007 Paris | Frankrike
Datum : 14 mars – 25 juni 2017
Kuratorer :
Guy Cogeval, director of the Musée d’Orsay and Musée de l’Orangerie
Katharine Lochnan, Senior Curator and The R. Fraser Elliott Curator of Prints and Drawings at the Art Gallery of Ontario
Isabelle Morin Loutrel, curator, Musée d’Orsay
Beatrice Avanzi, curator, Musée d’Orsay
Länk till utställningen : http://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/expositions/aux-musees/presentation-generale/article/au-dela-des-etoiles-44978.html?cHash=75c6da3ced

Citat från Musée d’Orsays hemsida (översatt från franska) :

Att söka en ordning bortom den fysiska gestalten, att överskrida den materiella verkligheten för att närma sig varats mysterier, och gå bortom sig själv i en perfekt enhet med kosmos … Den mystiska upplevelsen inspirerade särskilt de symbolistiska konstnärerna i slutet av 1800-talet. I reaktion mot dyrkan av vetenskapen och naturalismen valde de att framhäva sinnesrörelsen och mysteriet.
Landskapet framträdde då för konstnärerna som en utmärkt utgångspunkt för deras sökande, en perfekt plats för kontemplation och för inre känslouttryck.
Utställningen, som satts upp i sammarbete med Art Gallery of Ontario i Toronto, utforskar landskapet genom verk av bland annat Paul Gauguin, Maurice Denis, Ferdinand Hodler, Vincent Van Gogh, och presenterar även nordamerikanska målare som Giorgia O’Keeffe och Emily Carr, mindre kända för den franska publiken.
Kontemplationen, nattens eller krigets prövning, uppgåendet av jaget i kosmos, upplevelsen av naturens överskridande krafter, är etapper i den mystikens färd som utställningen bjuder in till.

Utställt verk :

Nr 3, Altarbild
Grupp X. 1915
Olja och bladmetall på duk
185 x 152 cm
HaK 189

 

Back To Top