skip to Main Content

L’emozione dei COLORI nell’arte. GAM, Turin. 14 mars – 23 juli, 2017

Hilma af Klint medverkar i samlingsutställningen L’emozione dei COLORI nell’arte på GAM

Adress : Gallerie Civica d’Arte Moderna e Contemporanea | Via Agenta 1 | 101 28 Turin | Italien
Datum : 14 mars – 23 juli, 2017
Kuratorer : Carolyn Christov-Bakargiev, Marcella Beccaria, Elena Volpato, Elif Kamisli
Länk till utställningen :  http://www.gamtorino.it/en/eventi-e-mostre/lemozione-dei-colori-nellarte

Citat från GAM Torinos hemsida :

Utställningen undersöker användningen av färg inom konsten i konstnärliga rörelser och en alternativ forskning vid sidan av den gängse historiska beskrivningen av färg och abstraktion, med ett flertal redogörelser med anknytning till minnet, politiken, spiritualiteten, berättandet, psykologin och synestesin. (…)

Genom att analysera de olika färgteorierna som gradvis utvecklades under den socialt och politiskt händelserika kontext som var betecknande för 1900-talet, återger L’emozione dei COLORI nell’arte  ett perspektiv som beaktar ljuset, dess vibrationer och känslovärlden, samtidigt som den ifrågasätter den standardiserade användningen av färg i dagens samhälle (användningen av syntetiska färger) och den digitala eran (RGB färger som föreslås via olika paletter på nätet), en avjämning som avsevärt inskränker vår förmåga att särskilja färgerna i den verkliga världen.

Samlingsutställningen omfattar historian, uppfinningar, experiment och användningen av färg i den moderna och samtida västerländska konsten samt i icke-västerländska kulturer som medverkar i dagens värld. Genom ett flertal berättelser och presentationer av viktiga konstverk, utforskas användningen av färg ur flera synvinklar, inklusive filosofiska, biologiska, antropologiska och nevrovetenskapliga perspektiv.

Utställda verk :

Nr 1
Serie V. 1920
Olja på duk
38 x 27 cm
HaK 497

Nr 2a
Serie V. 1920
Olja på duk
38 x 27 cm
HaK 498

Nr 2b
Serie V. 1920
Olja på duk
38 x 27 cm
HaK 499

Nr 3a
Serie V. 1920
Olja på duk
40 x 29 cm
HaK 500

Nr 3b
Serie V. 1920
Olja på duk
40 x 29 cm
HaK 501

Nr 3c
Serie V. 1920
Olja på duk
40 x 29 cm
HaK 502

Nr 3d
Serie V. 1920
Olja på duk
40 x 29 cm
HaK 503

Nr 4
Serie V. 1920
Olja på duk
39 x 28 cm
HaK 504

Nr 5
Serie V. 1920
Olja på duk
38 x 29 cm
HaK 505

Nr 6
Serie V. 1920
Olja på duk
39 x 29 cm
HaK 506

Nr 7
Serie V. 1920
Olja på duk
39 x 28 cm
HaK 507

Nr 3c
Serie V. 1920
Olja på duk
40 x 29 cm
HaK 50

Back To Top