skip to Main Content

xx”Seeing is Believing, On Hilma af Klint and Her Inner World”

Seeing is Believing, On Hilma af Klint and Her Inner World, av Kurt Almqvist och Louise Belfrage

Förlag : König Books | Ehrenstraße 4 | 50672 Köln | Tyskland
Release datum : 7 oktober, 2017
ISBN :
ISBN 10: 396098118X / ISBN 13: 9783960981183

Synopsis, citat  (översatt från engelska)

Denna bok reproducerar de sista abstrakta bildserierna som Hilma af Klint gjorde under 1920-talet, som aldrig tidigare har publicerats i deras helhet.

Dessa bilder kompletteras med essäer baserade på de föreläsningar som hölls i samband med utställningen Hilma af Klint: Painting the Unseen, på London’s Serpentine Galleries 2016. Briony Fer, David Lomas, Branden Joseph, Hans Ulrich Obrist och Daniel Birnbaum riktade ett nytt ljus på af Klint och hennes betydelse för konstnärer idag, och tog upp behovet av en bredare tolkning av konstens historia som hennes arbete ger uttryck för.

Back To Top