skip to Main Content

Daniel Birnbaum invald i styrelsen som adjungerad ledamot

Styrelsen för Stiftelsen Hilma af Klints Verk har härmed nöjet att meddela att Överintendent Daniel Birnbaum, chef för Moderna Museet i Stockholm, har accepterat att bli invald som adjungerad ledamot i Stiftelsens styrelse.
Detta bör ses som ett uttryck för den nära relationen mellan Moderna Museet och Stiftelsen, vilken över tid förhoppningsvis fortsätter att fördjupas.
Baserat på sin professionella bakgrund, kommer Daniel Birnbaum att bibringa Stiftelsen en ovärderlig sakkunskap och ett internationellt nätverk.

Back To Top