skip to Main Content

Hilma af Klint Rummet, Moderna Museets permanenta utställning

Moderna Museet. Foto : Hedvig Ersman. December 2017

Hilma af Klint Rummet, Moderna Museets permanenta utställning.

Hilma af Klint Rummet har nu förlagts temporärt till den centrala entréhallen, under tiden omorganiserar Moderna Museet sina samlingar.

Utställda verk :

Svanen nr 15
Grupp IX/SUW, serie SUW/UW, 1915
Olja på duk
152 x 147,5 cm
HaK105

Serie IV, nr 6
januari 1920
Olja på duk
40 x 30 cm

Serie IV, nr 7a
januari 1920
Olja på duk
40 x 30 cm

Serie IV, nr 7b
januari 1920
Olja på duk
40 x 30 cm

Serie VII, nr 7b
februari-mars 1920
Olja på duk
38 x 30 cm

Serie VII, nr 7c
februari-mars 1920
Olja på duk
38 x 30 cm

Serie VII, nr 7d
februari-mars 1920
Olja på duk
38 x 30 cm

Serie I, nr 2
1919
Olja på duk

Serie I, nr 3
1919
Olja på duk

Serie I, nr 4
1919
Olja på duk

Serie I, nr 5
1919
Olja på duk

Serie I, nr 6
1919
Olja på duk

Serie I, nr 7
1919
Olja på duk

Back To Top