skip to Main Content

Asplunds mattor av Hilma af Klints tavlor visas på CF Hill. 19 september – 12 oktober 2018

Nyskapad matta av tavlan HaK103. De tio största nr. 2, Barnaåldern. 315 x 234 cm. 1907
Foto : Johan af Klint

 

6 tavlor av Hilma af Klint har legat till grund för en ny serie mattor, utgivna av Asplund Collection i Stockholm. Mattorna är handtknutna respektive handtuftade, utförda i silke och ull.
De nyskapade mattorna kommer under hösten att visas upp för allmänheten på CF Hills konstgalleri i Stockholm.
Kollektionen består av mattor återskapande 3 av Hilma af Klints största tavlor och 3 tavlor av mindre storlek. Alla mattor är av samma dimensioner som originaltavlorna. De 3 stora ges ut i ett begränsat antal om 10 exemplar, och de mindra i 30 exemplar av varje.

Adress : CF Hill | Västra Trädgårdsgatan 9 | 111 53 Stockholm
Datum : 19 september – 12 oktober 2018
Länk :
http://www.cfhill.com/exhibitions

Adress : Asplund Collection | Sibyllegatan 31 | 114 42 Stockholm
Länk :
http://www.asplund.org/asplund-collection

 

Verk från Stiftelsen Hilma af Klints Verks samling som legat till grund för kollektionen :

HaK 103
Grupp 4, De tio största, nr. 2,
Barnaåldern.
1907
315 x 234 cm

HaK 104
Grupp 4, De tio största, nr. 3,
Ynglingaåldern.
1907
321 x 240 cm

HaK 108
Grupp 4, De tio största, nr. 7,
Mannaåldern.
1907
315 x 235 cm

HaK 42
Grupp 3, nr. 5, De stora figurmålningarna,
Nyckeln till hittillsvarande arbete.
1907
150 x 118 cm

HaK 49
Grupp 5, nr. 2. Sjustjärnan
1908
75,5 x 62 cm

HaK 91
Grupp 7, Serie US, nr. 7.
1908
26 x 36 cm (mattan har gjorts större)

 

Back To Top