skip to Main Content

Artikel : ”the Invisible made Visible”

Hilma af Klint 1910-tal
Foto : Stiftelsen Hilma af Klints Verk

The Invisible made Visible

I samband med öppningen av utställningen ”Hilma af Klint : Paintings for the Future” på Solomon R. Guggenheim Museum, New York (12 oktober 2018 – 23 april 2019) författade Johan af Klint och Hedvig Ersman en artikel om de religiösa aspekterna i Hilma af Klints abstrakta konst.

En förkortad och redigerad version av artikeln publicerades på Guggenheims hemsida med rubriken ”Inspiration and Influence: The Spiritual Journey of Artist Hilma af Klint”.

Johan af Klint är barnbarn till Hilma af Klints son, verkställande ledamot av Stiftelsen Hilma af Klints Verk. Hedvig Ersman ansvarar över Stiftelsens kommunikation och PR samt över Stiftelsens digitala arkiv.

Hilma af Klint var konstnär, och även en hängiven andlig sökare. Artikeln presenterar de spirituella och religiösa perspektiven som låg till grund till Hilma af Klints konstnärliga skapelse : kristendomen, spiritualismen, den rosenkreuziska teologin, teosofin, och senare även antroposofin.

Artikeln publicerades en 11 oktober 2018, och författades på engelska.

Länkar och nerladdningsbara filer

Länk för nerladdning av den ursprungliga artikeln (PDF)

Länk : https://www.guggenheim.org/blogs/checklist/inspiration-and-influence-the-spiritual-journey-of-artist-hilma-af-klint (senast läst : januari 2019)
Länk för nerladdning av artikeln på Guggenheims blog (PDF)

Back To Top