skip to Main Content

PUBLIKATION – Hilma af Klint : Notes and Methods

Hilma af Klint: Notes and Methods
Bokutgivning i samarbete med Stiftelsen Hilma af Klints Verk
Texter av Iris Müller-Westermann, och efterord av Johan af Klint
Redigerad av Christine Burgin
Utgiven av Christine Burgin/University of Chicago Press
Språk : Engelska
Översättningar av Kerstin Lind Bonnier, Elizabeth Clark Wessel och Anne Posten
288 sidor, 300 illustrationer
ISBN-10: 022659193X / ISBN-13: 978-0226591933
Utgiven den 9 augusti 2018
Länkar :
Christine Burgin
University of Chicago Press Books

 

Citat från Christine Burgins hemsida (översatt från engelska) :   

I början av förra seklet skapade den svenska konstnären Hilma af Klint (1862-1944) en samling verk som övergav det synliga för att istället utforska det abstraktas radikala möjligheter, flera år före Vassilij Kandinskij, Kasimir Malevitj och Piet Mondrian, de erkända grundarna till 1900-talets abstrakta måleri. Som så många av hennes samtida, var af Klint intresserad av de osynliga relationer som sammanbinder världen, i samklang med sekelskiftets vetenskapliga upptäckter. Hon var övertygad om att det även finns en andlig dimension i världsrymden, och hon ägnade sitt liv åt att utforska den.

Hilma af Klints undersökningsprocess tog flera skepnader, och hon utformade system och symboler utöver konstens sedvanliga språk. Notes and Methods går tillbaka till källan i hennes kraftfulla abstrakta konst. Boken innehåller de första mediala teckningarna som hon utförde tillsammans med De Fem, samt Blommor, Mossor och Lavar, som är en andlig förklaring till växtriket, och De Blå Böckerna, i vilka af Klint katalogiserade den viktigaste delen av hennes verk, Målningarna till Templet.

Notes and Methods är den första omfattande översättningen till engelska av Hilma af Klints skrifter. Utöver översättningarna av de anteckningsböcker som här återges, ingår även i boken Anteckningar över Bokstäver och Ord tillhörande arbeten av Hilma af Klint, en ovärderlig guide över innebörden i verken, och som Hilma af Klint själv sammanställt.

Back To Top