skip to Main Content

Moderna Museet i Stockholm

Moderna Museet i Stockholm visar 16 verk av Hilma af Klint under temat Abstraktionens sfärer fram till juni 2020.

Back To Top