skip to Main Content

BORTOM DET SYNLIGA – första filmen om Hilma af Klint

BORTOM DET SYNLIGA – Hilma af Klint, av regissören Halina Dyrscka, är den första filmen om Hilma af Klints liv och konstnärskap. Den undersöker kvinnornas roll i konsthistorien och frågar sig varför det tog så många årtionden innan Hilma af Klint erövrade en plats i den moderna konsten.


Filmen lyfter fram hennes strävan efter mening i livet och hur ett gränsöverskridande tänkande ledde till ett unikt konstnärskap vars målningar idag tycks tala ännu starkare till vår egen samtid.

Back To Top