skip to Main Content

Artipelag, Stockholm

8 mars – 29 november 2020
Signature Women – hundra år på den svenska konstscene

Hilma af Klint deltar med 8 målningar

Här presenteras cirka 350 verk av ett femtiotal svenska kvinnliga konstnärer, både kända och tidigare marginaliserade namn, verksamma från starten av förra seklet och fram till idag.

Urvalet omfattar allt från måleri, skulptur, textil, konsthantverk och teckning till grafik, fotografi och film. Konstnärerna presenteras utifrån det decennium de främst verkade, och de är delvis utvalda utifrån hur deras konst speglar det vid tiden rådande samhällsklimat.

Back To Top