skip to Main Content

Musée d’Orsay, Paris

10 november 2020 – 14 februari 2021
The Origins of the World. The Invention of Nature in the 19th Century
Hilma af Klint deltar med 2 målningar

För första gången så tillägnar Musée d’Orsay en utställning till mötet mellan konst och vetenskap, i samarbete med Muséum National d’Histoire Naturelle, där dessa frågor belyses och milstolparna i vetenskapliga upptäckter jämförs med parallella upptäckter inom fantasin.

Utställningen är gjord i samarbete mellan Musées d’Orsay et de l’Orangerie, Paris och Montreal Museum of Fine Arts, Kanada, var den kommer att visas 13 mars till 27 juni 2021.

Back To Top