Beyond the visible

BEYOND THE VISIBLE – Hilma af Klint. Den första filmen om Hilma af Klints liv och konstnärskap av regissören Halina Dyrscka. Den undersöker kvinnornas roll i konsthistorien och frågar sig varför det tog så många årtionden innan Hilma af Klint erövrade en plats i den moderna konsten.

Filmen lyfter fram hennes strävan efter mening i livet och hur ett gränsöverskridande tänkande ledde till ett unikt konstnärskap vars målningar idag tycks tala ännu starkare till vår egen samtid.