Beyond the visible

BEYOND THE VISIBLE – Hilma af Klint. Den första filmen om Hilma af Klints liv och konstnärskap av regissören Halina Dyrscka. Den undersöker kvinnornas roll i konsthistorien och frågar sig varför det tog så många årtionden innan Hilma af Klint…

Läs mer