KOMMANDE – Lenbachhaus München. 06 november 2018 – 10 mars 2019

De Stora Figurmålningarna – Nyckeln till hittillsvarande arbete. Group 3, nr5. HaK042. 150x118cm. 1907
Foto : Albin Dahlström/Moderna Museet, Stockholm

 

Samlingsutställning “World Receivers. Georgiana Houghton—Hilma af Klint—Emma Kunz”  på Städtische Galerie im Lenbachhaus, München, Tyskland.

Adress : Städtische Galerie im Lenbachhaus  | Luisenstraße 33 | 80333 München | Tyskland
Datum : 06 november 2018 – 10 mars 2019
Kuratorer : Karin Althaus och Sebastian Schneider
Länk till utställningen :
http://www.lenbachhaus.de/exhibitions/vorschau-2018/world-receiver-georgiana-houghton-hilma-af-klint-emma-kunz

Citat från Lerbachhaus’ hemsida (översatt från engelska) :   

Utställningen “World Receivers. Georgiana Houghton—Hilma af Klint—Emma Kunz” ska ge insikt i en unik och i hög grad svårfattlig period i modernismens historia : utan att de kände till varandra, utvecklade Georgiana Houghton (1814–1884) i England, Hilma af Klint (1862–1944) i Sverige, och Emma Kunz (1892–1963) i Schweiz säreget abstrakta formspråk, laddade med symbolism. De strävade efter insikt med stor envishet och tillförsikt. Deras gemensamma målsättning var att tolka naturens lagar, och spirituella och översinnliga fenomen i bild.

Utställda verk :

58 Verk från Stiftelsen Hilma af Klints Verks samling