Lenbachhaus München. 06 november 2018 – 10 mars 2019

Första tavlan från vänster : HaK042. De Stora Figurmålningarna – Nyckeln till hittillsvarande arbete. Grupp 3, nr5. 150x118cm. 1907
Foto : Tomas Östlund, Stiftelsen Hilma af Klints Verk

 

Samlingsutställning “World Receivers. Georgiana Houghton—Hilma af Klint—Emma Kunz”  på Städtische Galerie im Lenbachhaus, München, Tyskland.

Adress : Städtische Galerie im Lenbachhaus  | Luisenstraße 33 | 80333 München | Tyskland
Datum : 06 november 2018 – 10 mars 2019
Kuratorer : Karin Althaus och Sebastian Schneider
Länk till utställningen :
http://www.lenbachhaus.de/exhibitions/vorschau-2018/world-receiver-georgiana-houghton-hilma-af-klint-emma-kunz

Citat från Lenbachhaus’ hemsida (översatt från engelska) :   

Utställningen “World Receivers. Georgiana Houghton—Hilma af Klint—Emma Kunz” ska ge insikt i en unik och i hög grad svårfattlig period i modernismens historia : utan att de kände till varandra, utvecklade Georgiana Houghton (1814–1884) i England, Hilma af Klint (1862–1944) i Sverige, och Emma Kunz (1892–1963) i Schweiz säreget abstrakta formspråk, laddade med symbolism. De strävade efter insikt med stor envishet och tillförsikt. Deras gemensamma målsättning var att tolka naturens lagar, och spirituella och översinnliga fenomen i bild.

58 Verk från Stiftelsen Hilma af Klints Verks samling utställda :

HaK 42
Grupp III, nr 5.
De stora figurmålningarna
Nyckeln till hittillsvarande arbete
1907
Olja på duk
150 x 118 cm

HaK 44
Grupp III, nr 7a.
De stora figurmålningarna
1907
Olja på duk
158 x 138 cm

HaK 45
Grupp III, nr 7b.
De stora figurmålningarna
1907
Olja på duk
158 x 138 cm

HaK 46
Grupp III, nr 8.
De stora figurmålningarna
1907
Olja på duk
158 x 138 cm

HaK 52
Serie WUS, Sjustjärnan
Grupp V, nr 5.
1908
Gouache och blyerts på papper uppfodrad på duk
75 x 61,5 cm

HaK 54
Serie WUS, Sjustjärnan
Grupp V, nr 7.
1908
Tempera, gouache och blyerts på papper uppfodrad på duk
75,5 x 62 cm

HaK 56
Serie WUS, Sjustjärnan
Grupp V, nr 9.
1908
Akvarell på papper
77 x 62 cm

HaK 57
Serie WUS, Sjustjärnan
Grupp V, nr 10.
1908
Tempera, gouache och blyerts på papper uppfodrad på duk
77 x 62 cm

HaK 67
Serie WUS, Sjustjärnan
Grupp V, nr 20.
1908
Akvarell på papper
77 x 62 cm

HaK 85
Grupp VII, serie US, nr. 1
1908
Akvarell på papper
26 x 36 cm

HaK 86
Grupp VII, serie US, nr. 2
1908
Akvarell på papper
26 x 36 cm

HaK 87
Grupp VII, serie US, nr. 3
1908
Akvarell på papper
26 x 36 cm

HaK 88
Grupp VII, serie US, nr. 4
1908
Akvarell på papper
26 x 36 cm

HaK 89
Grupp VII, serie US, nr. 5
1908
Akvarell på papper
26 x 36 cm

HaK 90
Grupp VII, serie US, nr. 6
1908
Akvarell på papper
26 x 36 cm

HaK 91
Grupp VII, serie US, nr. 7
1908
Akvarell på papper
26 x 36 cm

HaK 92
Grupp VII, serie US, nr. 8
1908
Akvarell på papper
26 x 36 cm

HaK 94
Grupp VII, serie US, nr. 10
1908
Akvarell på papper
26 x 36 cm

HaK 95
Grupp VII, serie US, nr. 11
1908
Akvarell på papper
26 x 36 cm

HaK 96
Grupp VII, serie US, nr. 12
1908
Akvarell på papper
26 x 36 cm

HaK 97
Grupp VII, serie US, nr. 13
1908
Akvarell på papper
25,5 x 35,5 cm

HaK 156
Serie SUW, Grupp IX, nr 8.
Svanen, nr 8
1915
Olja på duk
152,5 x 149 cm

HaK 166
Serie SUW, Grupp IX, nr 18.
Svanen, nr 18
1914
Olja på duk
151 x 152 cm

HaK 169
Serie SUW, Grupp IX, nr 21.
Svanen, nr 21
1915
Olja på duks
153 x 153 cm

HaK 172
Serie SUW, Grupp IX, nr 24.
Svanen, nr 24
1915
Olja på duk
151 x 152 cm

HaK 174
Serie UW, Grupp IX, nr 2.
Duvan, nr 2
1915
Olja på duk
152 X 115 cm

HaK 179
Serie UW, Grupp IX, nr 7.
Duvan, nr 7
1915
Olja på duk
152 X 128,5 cm

HaK 180
Serie UW, Grupp IX, nr 8.
Duvan, nr 8
1915
Olja på duk
155 X 127,5 cm

HaK 204
Serie Parsifal ”Efterkonvolutet”
Grupp I, nr. 3
1916
Akvarell och blyerts på papper
28 x 26 cm

HaK 206
Serie Parsifal ”Efterkonvolutet”
Grupp I, nr. 5
1916
Akvarell och blyerts på papper
28 x 26 cm

HaK 207
Serie Parsifal ”Efterkonvolutet”
Grupp I, nr. 6
1916
Akvarell och blyerts på papper
28 x 26 cm

HaK 210
Serie Parsifal ”Efterkonvolutet”
Grupp I, nr. 9
1916
Akvarell och blyerts på papper
28 x 26 cm

HaK 521
Serie VII, nr. 1
1920
Olja på duk
50 x 30 cm

HaK 522
Serie VII, nr. 2
1920
Olja på duk
50 x 30 cm

HaK 523
Serie VII, nr. 3
1920
Olja på duk
50 x 30 cm

HaK 524
Serie VII, nr. 3a
1920
Olja på duk
50 x 30 cm

HaK 525
Serie VII, nr. 3b
1920
Olja på duk
50 x 30 cm

HaK 529
Serie VII, nr. 3f
1920
Olja på duk
50 x 30 cm

HaK 530
Serie VII, nr. 3g
1920
Olja på duk
38 x 30 cm

HaK 531
Serie VII, nr. 4
1920
Olja på duk
39 x 30 cm

HaK 532
Serie VII, nr. 5
1920
Olja på duk
38 x 30 cm

HaK 534
Serie VII, nr. 7a
1920
Olja på duk
50 x 30 cm

HaK 536a
Serie VII, nr. 7d
1920
Olja på duk
50 x 30 cm

HaK 537
Serie VIII, Utgångsbild
1920
Olja på duk
50 x 30 cm

HaK 538
Serie VIII, nr. 1
1920
Olja på duk
50 x 30 cm

HaK 539
Serie VIII, nr. 2
1920
Olja på duk
50 x 30 cm

HaK 595a
Bildserie vid betraktande av blommor och träd
Utan titel
1922
Akvarell på papper
18 x 26 cm

HaK 600
Bildserie vid betraktande av blommor och träd
Utan titel
1922
Akvarell på papper
18 x 26 cm

HaK 601
Bildserie vid betraktande av blommor och träd
Utan titel
1922
Akvarell på papper
18 x 26 cm

HaK 602
Bildserie vid betraktande av blommor och träd
Utan titel
1922
Akvarell på papper
18 x 26 cm

HaK 605
Bildserie vid betraktande av blommor och träd
Utan titel
1922
Akvarell på papper
18 x 25 cm

HaK 607
Bildserie vid betraktande av blommor och träd
Titel saknas
1922
Akvarell på papper
17,9 x 25 cm

HaK 609
Bildserie vid betraktande av blommor och träd
Utan titel
1922
Akvarell på papper
18 x 25 cm

HaK 614
Bildserie vid betraktande av blommor och träd
Titel saknas
1922
Akvarell på papper
17,9 x 25 cm

HaK 627
Bildserie vid betraktande av blommor och träd
Hvete och Malört
1922
Akvarell och blyerts på papper
17,3 x 24,7 cm
HaK627

HaK 639
Bildserie vid betraktande av blommor och träd
Björken
1922
Akvarell på papper
17,3 x 24,9 cm

HaK 642
Bildserie vid betraktande av blommor och träd
Caprifol
1922
Akvarell på papper
26 x 35 cm

HaK 656
Bildserie vid betraktande av blommor och träd
Ormbunke och stensöta
1922
Akvarell på papper
24,3 x 34,9 cm